Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Wybór grupy oraz kodu

Należy prześledzić poniższe przykłady w celu nauczenia się jak należy przełączać się pomiędzy grupami i kodami.

UWAGA
W przypadku pewnych ustawień naciśnięcie klawisza [▲] lub [▼] nie zwiększy ani nie zmniejszy numeru kodu o 1. Numery kodów mogą zostać pominięte lub nie będą wyświetlane. Jest tak dlatego, że pewne numery kodów zostały celowo pozostawione puste (lub zarezerwowane) aby w przyszłości można było dodać nowe funkcje. Ponadto pewne element mogły zostać ukryte (zablokowane) ponieważ pewien kod został nastawiony na zablokowanie funkcji dla odpowiadających mu kodów.

Na przykład, jeśli kod grupy zaawansowanej Ad.24 (wartość graniczna częstotliwości - Frequency Limit) został ustawiony na 0 (nie - No), to następne kody, Ad.25 (dolna wartość graniczna częstotliwości - Freq Limit Lo) oraz Ad.26 (górna wartość graniczna częstotliwości - Freq Limit Hi), nie będą wyświetlane. W przypadku ustawienia kodu Ad.24 na 1 (tak - Yes) oraz włączenia funkcji wartości granicznej częstotliwości, kody Ad.25 oraz 26 pojawią się aby umożliwić ustawienie maksymalnego oraz minimalnego ograniczenia częstotliwości.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki