Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Lista opcji sterowania

Lista opcji falownika S100 wykorzystuje następujące grupy.

Grupa Wyświetlacz Opis
Funkcjonowanie (Operation) - Konfiguruje podstawowe parametry funkcjonowania falownika. Obejmują one częstotliwości referencyjne, a także czasy przyspieszania i zwalniania. Częstotliwości będą wyświetlane jedynie wtedy, gdy będzie używania klawiatura w wersji ciekłokrystalicznej.
Napęd (Drive) DR Konfiguruje parametry dla podstawowych operacji. Obejmują one pracę w trybie JOG, ocenę mocy silnika, zwiększenie momentu obrotowego, oraz inne parametry związane z klawiaturą.
Podstawowe (Basic) BA Konfiguruje podstawowe parametry, łącznie z parametrami związanymi z silnikiem oraz częstotliwościami dla sterowania krokowego.
Dodatkowe (Advanced) AD Konfigurowanie wzorców przyspieszania i zwalniania, oraz ustawianie wartości granicznych częstotliwości.
Sterowanie (Control) CN Konfiguruje właściwości związane ze sterowaniem wektorowym bezczujnikowym.
Wejścia (Input Terminal) IN Konfiguruje właściwości związane z zaciskiem wejściowym, łącznie z cyfrowymi wejściami wielofunkcyjnymi oraz wejściami analogowymi.
Wyjścia (Output Terminal) OU Konfiguruje właściwości związane z zaciskiem wyjściowym, takie jak wyjścia przekaźnikowe oraz analogowe.
Komunikacja (Communication) CM Konfiguruje parametry komunikacji dla RS-485 lub innych opcji komunikacyjnych.
Aplikacja (Application) AP Konfiguruje sekwencje oraz operacje związane ze sterowaniem proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (PID).
Zabezpieczenie (Protection) PR Konfiguruje funkcje zabezpieczające falownika.
2-gi silnik (Motor 2, Secondary Motor) M2 Konfiguruje funkcje związane z dodatkowym silnikiem. Grupa dodatkowego silnika (M2) pojawia się na klawiaturze tylko gdy jeden z wielofunkcyjnych zacisków wejściowych (wejście 65 - wejście 71) został nastawiony na 26 (silnik dodatkowy).
Sekwencja użytkownika (User Sequence) US Używana do realizacji prostych sekwencji z różnymi blokami funkcyjnymi.
Funkcja użytkownika (User Sequence Function) UF Używana do realizacji prostych sekwencji z różnymi blokami funkcyjnymi.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki