Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Klawisze służące do obsługi

W poniższej tabeli wymieniono nazwy oraz funkcje tworzących klawiaturę klawiszów służących do obsługi.

Nazwa Opis
[RUN] klawisz uruchomienia Używany do uruchamiania falownika (wprowadza instrukcję uruchomienia RUN).
[STOP/RESET] klawisz zatrzymania / kasowania STOP: zatrzymuje falownik. RESET: kasuje falownik po usterce lub awarii.
klawisz [▲], [▼] klawisz Przełączanie pomiędzy kodami, lub w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości parametrów.
klawisz [<], klawisz [>] Przełączanie pomiędzy grupami, lub w celu przesunięcia kursora podczas ustawiania lub modyfikowania parametrów.
klawisz [ENT] Używany do wybierania, potwierdzania, lub wprowadzania do pamięci wartości parametrów.
klawisz [ESC]

Klawisz wielofunkcyjny używany do konfigurowania różnych funkcji, takich jak:

• Praca w trybie JOG

• Przełączania trybu zdalnego (Remote) / lokalnego (Local)

• Anulowanie wprowadzonej wartości podczas ustawiania parametrów

Przestroga
Zainstalować w obwodzie oddzielny wyłącznik zatrzymania awaryjnego. Klawisz zatrzymania/kasowania [STOP/RESET] na klawiaturze działa tylko gdy falownik został skonfigurowany w celu zaakceptowania informacji wejściowej z klawiatury.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki