Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Praca próbna

Po zrealizowaniu poinstalacyjnej listy kontrolnej należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu sprawdzenia falownika.

1 Podłączyć zasilanie do falownika. Upewnić się, że lampka wyświetlacza klawiatury jest zapalona.
2 Wybrać źródło sterowania falwonika.
3 Ustawić częstotliwość referencyjną, a następnie sprawdzić następujące punkty:
• W przypadku wybrania V1 jako źródła częstotliwości odniesienia należy sprawdzić, czy źródło odniesienia zmienia się zgodnie z napięciowym sygnałem wejściowym na VR?
• Jeśli wybrano V2 jako źródło częstotliwości referencyjnej, to czy przełącznik wybierakowy (SW2) napięcie/prąd jest nastawiony na napięcie, oraz czy źródło referencyjne zmienia się zgodnie z napięciem wejściowym?
• Jeśli wybrano I2 jako źródło częstotliwości referencyjnej, to czy przełącznik wybierakowy (SW2) napięcie/prąd jest nastawiony na prąd, oraz czy częstotliwość referencyjna zmienia się zgodnie z prądem wejściowym?
4 Nastawić czas przyspieszania i zwalniania.
5 Uruchomić silnik i sprawdzić następujące punkty:
• Upewnić się, że silnik obraca się we właściwym kierunku (patrz uwaga poniżej).
• Upewnić się, że silnika przyspiesza i zwalnia zgodnie z ustalonymi czasami, oraz że prędkość silnika osiaga częstotliwość referencyjną.

Uwaga
Jeśli podany jestsygnał ruchu do przodu (Fx), to silnik powinien obracać się w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara patrząc od strony obciążenia silnika. Jeśli silnik obraca się w kierunku przeciwnym, to należy zamienić kable na zaciskach U oraz V.

Sprawdzanie ruchu obrotowego silnika

1 Na klawiaturze ustawić kod drv (źródło częstotliwości referencyjnej) w grupie pracy (Operation) na 0 (Klawiatura).
2 Nastawić źródło częstotliwości referencyjnej.
3 Nacisnąć klawisz uruchomienia [RUN]. Silnik zaczyna ruch do przodu.
4 Obserwować ruch obrotowy silnika od strony obciążenia i upewnić się że silnik obraca się przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (do przodu).

Jeśli silnik obraca się do tyłu, to należy zamienić dwa spośród zacisków U/V/W.

Przestroga

• Przed uruchomieniem falownika należy sprawdzić ustawienia parametrów. Ustawienia parametrów można regulować w zależności od obciążenia.
• W celu uniknięcia uszkodzenia falownika nie należy zasilać falownika napięciem wejściowym przekraczającym napięcie znamionowe urządzeń.
• Przed uruchomieniem silnika z maksymalną prędkością należy potwierdzić moc znamionową silnika. Ponieważ falowniki mogą być używane do łatwego zwiększania prędkości silnika, należy zachować ostrożność w celu upewnienia się że prędkość silnika przypadkiem nie przekroczy parametrów znamionowych silnika.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki