Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Poinstalacyjna lista kontrolna

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić pozycje w poniższej tabeli aby się upewnić, że falownik został bezpiecznie i prawidłowo zainstalowany.

Ponowny montaż osłon i wspornika kierującego

Ponownie zamontować wspornik kierujący kabli oraz osłony po zakończeniu okablowania i podstawowych konfiguracji. Należy zwrócić uwagę, że procedura montażu może być różna w zależności od grupy produktów lub rozmiaru ramy produktu.

Uwaga
Kabel z ekranowanymi skręconymi parami przewodów posiada charakteryzujący się wysokim przewodnictwem ekran wokół skręconych par przewodów. Kable z ekranowanymi skręconymi parami zabezpieczają przewody przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Weryfikacja miejsca instalacji / wejścia/wyjścia zasilania

Czy miejsce instalacji jest odpowiednie?
Czy środowisko spełnia warunki pracy falownika?
Czy źródło zasilania spełnia znamionową wartość wejściową falownika?
Czy znamionowa moc wyjściowa falownika jest wystarczająca do zasilania urządzeń
(W pewnych okolicznościach wystąpi pogorszenie parametrów).

Podłączenie kabli do zacisków mocy

Czy wyłącznik automatyczny jest zainstalowany po stronie wejściowej falownika?
Czy wartość znamionowa wyłącznika automatycznego jest odpowiednia?
Czy kable źródła zasilania są odpowiednio podłączone do zacisków R/S/T falownika?
(Przestroga: podłączenie źródła zasilania do zacisków U/V/W może spowodować uszkodzenie falownika.)
Czy kable wyjściowe silnika są podłączone zgodnie z właściwą kolejnością faz (U/V/W)?
(Przestroga: jeśli trzy kable fazowe nie będą podłączone w odpowiedniej kolejności, to silniki będą się obracały w przeciwnym kierunku.)
Czy kable używane w podłączeniach do zacisków mocy charakteryzują się odpowiednimi parametrami?
Czy falownik jest odpowiednio uziemiony?
Czy śruby zacisków mocy oraz śruby zacisków uziemiających są dokręcone zgodnie z odpowiednimi momentami obrotowymi?
Czy obwody zabezpieczenia przeciążeniowego są odpowiednio zainstalowane na silnikach (jeśli pewna liczba silników jest obsługiwana przez jeden falownik)? Czy falownik jest odseparowany od źródła zasilania za pomocą magnetycznego stycznika (jeśli używany jest rezystor hamowania)?
Czy kondensatory do przesuwania fazy, ochrona przeciwprzepięciowa oraz filtry zakłóceń elektromegnetycznych są prawidłowo zainstalowane? (Urządzenia te NIE MOGĄ być instalowane po wyjściowej | stronie falownika.)

Instalacja okablowania zacisków sterowania

Czy do okablowania zacisków sterowania używane są kable ze skrętkami ekranowanymi (STP - ekranowana para)?
Czy ekranowanie okablowania ze skrętkami ekranowanymi jest właściwie uziemione?
Jeśli wymagana jest praca z użyciem 3 kabli, to czy wielofunkcyjne zaciski wejściowe zostały zdefiniowane przed zainstalowaniem połączeń okablowania sterowania?
Czy kable sterowania są prawidłowo zainstalowane?
Czy śruby zacisków sterowania są dokręcone zgodnie z podanymi dla nich momentami obrotowymi?
Czy całkowita długość kabli całego okablowania sterującego < 100m (165 stóp)?
Czy całkowita długość okablowania zabezpieczającego < 30m (100 stóp)?

Różne

Czy opcjonalne karty są prawidłowo podłączone?
Czy w falowniku znajdują się jakieś zanieczyszczenia?
Czy jakieś kable stykają się z sąsiadującymi zaciskami,
stwarzając potencjalne ryzyko zwarcia?
Czy połączenia zacisków sterowania są oddzielone od połączeń zacisków zasilania?
Czy kondensatory zostały wymienione, jeśli były używane przez > 2 lata?
Czy zostały wymienione wentylatory które były używane > 3 lata?
Czy dla źródła zasilania został zainstalowany bezpiecznik?
Czy połączenia do silnika są oddzielone od innych połączeń?

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki