Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Instalowanie okablowania

Otworzyć przednią osłonę, usunąć prowadnice kabli oraz osłonę zacisków sterowania, a następnie zainstalować podłączenie uziemienia w podany sposób. Ukończyć połączenia kablowe podłączając kable o odpowiednich wartościach znamionowych do zacisków zasilających i sterujących w zespołach listew zaciskowych.
Przed wykonaniem połączeń kablowych do falownika należy starannie przeczytać podane niżej informacje. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ostrzegającymi.

Przestroga

• Przed wykonaniem połączeń kablowych należy zainstalować falownik.
• Upewnić się, że we wnętrzu falownika nie ma metalowych odpadów, takich jak odcięte kawałki przewodów. Metalowe odpady w falowniku mogą spowodować jego awarię.
• Dokręcić śruby zaciskowe z podanym dla nich momentem obrotowym. Luźne śruby zespołów listew zaciskowych mogą wywołać odłączenie kabli i spowodować zwarcie lub uszkodzenie falownika.
• Nie umieszczać ciężkich obiektów na kablach elektrycznych. Ciężkie obiekty mogą uszkodzić kabel i wywołać porażenie elektryczne.
• Należy używać kabli o największej powierzchni przekroju poprzecznego, odpowiedniej dla okablowania zacisków zasilania, aby zagwarantować że spadek napięcia nie przekroczy 2%.
• Do połączeń kablowych zacisków zasilania należy stosować kable miedziane o napięciu znamionowym 600V, 75 °C.
• Do połączeń kablowych zacisków sterowania należy stosować kable miedziane o napięciu znamionowym 300V, 75 °C.
• Do okablowania obwodów sterowania należy użyć przewodów ekranowanych lub skręconych, oraz oddzielić te przewody od głównych obwodów oraz od innych obwodów wysokiego napięcia (obwód sekwencji przekaźnikowej 200V).
• W przypadku konieczności ponownego wykonania połączeń kablowych zacisków z powodu usterek związanych z okablowaniem, to przed rozpoczęciem pracy przy połączeniach związanych z okablowaniem należy się upewnić że wyświetlacz klawiatury falownika jest wyłączony, oraz że lampka ładunku pod przednią osłoną również jest wyłączona. Falownik może przechowywać ładunek elektryczny przy wysokim napięciu długo po wyłączeniu zasilania.

Krok 1 - Przednia osłona, osłona zacisków sterowania i prowadnica kablowa
Osłona przednia, osłona zacisków sterujących oraz prowadnica kablowa muszą zostać usunięte w celu zainstalowania kabli. Aby usunąć osłony i prowadnicę kablową należy zapoznać się z poniższymi procedurami. Etapy usuwania tych części mogą się różnić w zależności od typu falownika.

0.8-1.5kW (jedna faza), 1.5-2.2kW (3 fazy)

1) Poluzować śrubę która łączy przednią osłonę (prawa strona). Nacisnąć i przytrzymać zatrzask po prawej stronie osłony. Następnie usunąć osłonę podnosząc ją od dołu i odsuwając ją od przodu falownika.

2) Usunąć śrubę która mocuje przednią osłonę (lewa strona) (1). Nacisnąć i przytrzymać zatrzask po lewej stronie osłony. Następnie należy usunąć osłonę podnosząc ją od dołu i odsuwając od przedniej części falownika (2).

3) Podłączyć kable do zacisków zasilających oraz do zacisków sterujących.

5.5-22kW (3 fazy)

1) Poluzować śrubę która mocuje przednią osłonę. Następnie usunąć osłonę podnosząc ją od dołu i odsuwając od przedniej części.

2) Nacisnąć i przytrzymać dźwignie po obydwu stronach prowadnicy kablowej (1), a następnie
usunąć prowadnicę kablową odciągając ją prosto od przedniej części falownika (2). W przypadku pewnych typów, jeśli prowadnica kablowa jest mocowana śrubą, to najpierw należy usunąć śrubę.

3) Nacisnąć i przytrzymać klapkę po prawej stronie osłony zacisków sterowania. Następnie należy usunąć osłonę poprzez podniesienie jej od dołu i odsunięcie od przedniej części falownika.

4) Podłączyć kable do zacisków zasilających i zacisków sterowania.

Uwaga
W celu podłączenia pola klawiszów z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, należy usunąć wypychacz z tworzywa sztucznego z dolnej części przedniej osłony (prawa strona) lub z osłony zacisków sterowania. Następnie należy podłączyć kabel sygnałowy do portu RJ-45 na tablicy sterowniczej.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki