Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Wprowadzenie do instalacji

W niniejszym rozdziale opisano metody fizycznej oraz elektrycznej instalacji, wliczając w to montowanie i okablowanie produktu. Należy zapoznać się z diagramem sekwencji działań oaz podstawowej konfiguracji poniżej, w celu zrozumienia procedur oraz metod instalacji których należy przestrzegać w celu prawidłowego zainstalowania produktu.

Diagram sekwencji działań dla instalacji

Diagram sekwencji działań podaje sekwencję zgodnie z którą należy postępować podczas instalacji. Poszczególne kroki obejmują instalowanie sprzętu oraz badanie produktu. 

Identyfikacja produktu

Wybór miejsca instalacji

Montowanie falownika

Okablowanie dla podłączenia uziemienia

Okablowanie zasilania oraz sygnałowe

Kontrole po zainstalowaniu

Włączanie falownika

Konfiguracja parametrów

Sprawdzanie

Diagram podstawowej konfiguracji

Zamieszczony poniżej diagram pokazuje typową konfigurację systemu, ujmującą falownik oraz urządzenia peryferyjne.

Przed zainstalowaniem falownika należy się upewnić, że produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania (znamionowa moc prąd silnika, itd.}. Należy się upewnić że wszystkie wymagane urządzenia peryferyjny oraz opcjonalne (rezystory hamowania, styczniki, filtry przeciwzakłóceniowe, itd.) są dostępne.

Przestroga

- Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji przedstawiają sprzęt bez osłon oraz wyłączników automatycznych, aby przedstawić bardziej szczegółowy widok układów instalacji. Przed uruchomieniem falownika należy zainstalować osłony i wyłączniki automatyczne. Należy używać produktu zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji.

- Nie uruchamiać ani nie zatrzymywać falownika za pomocą magnetyczngo stycznika zainstalowanego na wejściu zasilania.

- Jeśli falownik jest uszkodzony i traci możliwość sterowania, to maszyna może spowodować niebezpieczną sytuację. Aby uniknąć takich okoliczności należy zainstalować dodatkowe urządzenie zabezpieczające, takie jak hamulec bezpieczeństwa.

- Wysokie poziomy prądu pobieranego przy włączaniu mogą mieć wpływ na instalację. Należy się upewnić, że zainstalowano wyłączniki automatyczne o prawidłowych wartościach, tak aby można było bezpiecznie pracować podczas włączania.

- W celu poprawienia współczynnika mocy mogą zostać zainstalowane dławiki. Należy zwrócić uwagę, że dławiki mogą być instalowane w odległości do 30 stóp (9.14 m) od źródła zasilania, jeśli moc wejściowa przekracza pomnożoną przez 10 moc falownika.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki