Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje zaawansowane cz.1

Zadania Opis
Praca z częstotliwościami pomocniczymi Można stosować główne oraz pomocnicze częstotliwości zgodnie z predefiniowanymi formułami w celu stworzenia różnych warunków pracy. Praca z częstotliwościami pomocniczymi jest idelna dla operacji ciągnięcia (Draw Operation*) ponieważ funkcja ta umożliwia dokładną regulację prędkości roboczych.
Operacja JOG Operacja JOG jest rodzajem ręcznej pracy. Falownik pracuje zgodnie z zestawem parametrów predefiniowanych dla pracy w trybie impulsowania (Jog), gedy zostanie naciśnięty przycisk instrukcji JOG.
Praca w trybie góra-dół Wykorzystuje sygnały wyjściowe przełączania górnej i dolnej wartości granicznej (to znaczy sygnałów z miernika przepływu) jako polecenia przyspieszania / zwalniania (Acc/Dec) dla silnika.
Praca z wykorzystaniem 3 przewodów Praca 3-przewodowa jest wykorzystywana do blokowania sygnału wejściowego. Ta konfiguracja jest używana do sterowania falownikem za pomocą przycisku.
Tryb bezpiecznej pracy Ta funkcja zabezpieczająca pozwala na pracę falownika tylko po doprowadzeniu sygnału do zacisku wielofunkcyjnego przeznaczonego dla trybu bezpiecznej pracy. Funkcja ta jest użyteczna gdy konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługi falownika z użyciem zacisków wielofunkcyjnych.
Praca ze sterowaną przerwą (przytrzymanie częstotliwości) Funkcji tej używa się dla obciążeń takich jak windy / dźwigi, gdy moment obrotowy musi zostać zachowany podczas włączania oraz wyłączania hamulców.
Kompensacja poślizgu Funkcja ta zapewnia, że silnik obraca się ze stałą prędkością, stosując kompensację poślizgu silnika przy wzroście obciążenia.
Regulacja proporcjonalno-całkująco-różniczkująca (PID) Regulacja proporcjonalno-całkująco-różniczkująca (PID) zapewnia stałą zautomatyzowaną regulację przepływu, ciśnienia oraz temperatury, poprzez regulację częstotliwości wyjściowej falownika.
Automatyczna regulacja (Auto-tuning) Used to automatically measure the motor control parameters to optimize the inverter's control mode performance.
Bezczujnikowe sterowanie wektorowe Skuteczna metoda sterowania strujmieniem magnetycznym oraz momentum obrotowym bez użycia specjalnych czujników. Skuteczność osiąga się poprzez charakterystykę o dużym momencie obrotowym przy małym prądzie w porównaniu z trybem sterowania V/F.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki