Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje podstawowe cz.4

Zadania Opis
Uruchomienie po hamowaniu stałoprądowym Konfiguruje falownik w celu przeprowadzenia hamowania stałoprądowego (DC) przed ponownym rozpoczęciem obracania się silnika. Ta konfiguracja jest wykorzystywana gdy silnik będzie obracał się zanim zostanie doprowadzone napięcie z falownika.
Zatrzymanie ze zwalnianiem Zatrzymanie ze zwalnianiem jest typową metodą wykorzystywaną do zatrzymywania silnika. Silnik zwalnia do 0Hz i zatrzymuje się na polecenie zatrzymania, jednak mogą być zdefiniowane inne warunki zatrzymywania lub zwalniania.
Zatrzymanie przez hamowanie stałoprądowe Konfiguruje falownik do wykorzystywania hamowania stałoprądowego (DC) podczas zwalniania silnika. Częstotliwość przy które ma miejsce hamowanie stałoprądowe musi zostać zdefiniowana, a podczas zwalniania, gdy silnik osiąga zdefiniowaną częstotliwość, zostaje zastosowane hamowanie stałoprądowe.
Zatrzymanie wybiegiem Konfiguruje falownik w celu przerwania zasilania silnika poprzez użycie polecenia zatrzymania. Silnik będzie pracował swobodnie do czasu aż zwolni i się zatrzyma.
Hamowanie na granicy napięcia na szynie DC Konfiguruje falownik w celu zapewnienia optymalnego zwalniania silnika, bez wyzwalania zabezpieczenia nadnapięciowego.
Konfiguracja częstotliwości początkowej / maksymalnej Konfiguruje wartości graniczne częstotliwości referencyjnej poprzez zdefiniowanie częstotliwości początkowej oraz maksymalnej.
Konfiguracja górnej / dolnej wartości granicznej częstotliwości Konfiguruje wartości graniczne częstotliwości referencyjnej poprzez zdefiniowanie górnej oraz dolnej wartości granicznej.
Pomijanie częstotliwości Konfiguruje falownik w celu uniknięcia pracy silnika z częstotliwościami wywołującymi rezonans mechaniczny.
Konfiguracja 2-go trybu pracy Stosuje się do skonfigurowania 2-go trybu pracy i przełączania pomiędzy trybami pracy zgodnie z wymaganiami użytkownika.
Konfiguracja sterowania z użyciem wielofunkcyjnych zacisków wejściowych Umożliwia użytkownikowi poprawienie reakcji zacisków wejść wielofunkcyjnych.
Konfiguracja komunikacji P2P Konfiguruje falownik w celu dzielenia się urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi z innymi falownikami.
Konfiguracja klawiatury z wielodostępem (Multi-keypad) Umożliwia użytkownikowi kontrolowanie wielu falowników za pomocą jednego urządzenia kontrolującego.
Konfiguracja sekwencji użytkownika Umożliwia użytkownikowi realizację prostych sekwencji z użyciem różnych bloków funkcyjnych.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki