Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje podstawowe cz.3

Zadania Opis
Konfiguracja wzorca przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) Umożliwia modyfikowanie wzorców gradientu przyspieszania i zwalniania. Podstawowe wzorce do wyboru obejmują wzorce liniowe oraz określone krzywą typu S.
Polecenie zatrzymania przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) Zatrzymuje bieżące przyspieszanie lub zwalniania i kontroluje funkcjonowanie silnika ze stałą prędkością. Wielofunkcyjne zaciski muszą być skonfigurowane dla tego polecenia.
Liniowy wzorzec pracy V/F Konfiguruje falownik dla pracy silnika przy stałym momencie obrotowym. W celu zachowania wymaganego momentu obrotowego częstotliwość pracy może się zmieniać podczas pracy.
Kwadratowy wzorzec pracy V/F Konfiguruje falownik do pracy z silnikiem przy wykorzystaniu kwadratowego wzorca redukcji V/F. Odpowiednimi obciążeniami do pracy z kwadratową redukcją V/F są wentylatory oraz pompy.
Konfiguracja wzorca V/F użytkownika Umożliwia użytkownikowy skonfigurowanie wzorca V/F w celu dostosowania do charakterystyki silnika. Ta konfiguracja przeznaczona jest do specjalnych zastosowań silników, w celu uzyskania optymalnych osiągów.
Ręczne zwiększanie momentu obrotowego Ręczna konfiguracja falownika dla wytwarzania chwilowego zwiększania momentu obrotowego. Ta konfiguracja przeznaczona jest dla obciążeń które wymagają dużego rozruchowego momentu obrotowego, takich jak podnośniki, dźwigi oraz windy.
Automatyczne zwiększanie momentu obrotowego Automatyczna konfiguracja falownika, zapewniająca "automatyczną regulację" wytwarzającą chwilowe zwiększenie momentu obrotowego. Ta konfiguracja przeznaczona jest dla obciążeń wymagających dużego rozruchowego momentu obrotowego, takich jak podnośniki, dźwigi oraz windy.
Regulacja napięcia wyjściowego Reguluje napięcie wyjściowe doprowadzane do silnika gdy zasilanie falownika różni się od znamionowego napięcia wejściowego silnika.
Rozpoczęcie przyspieszania Rozpoczęcie przyspieszania jest ogólną metodą rozpoczęcia pracy silnika. Typowe zastosowanie obejmuje konfigurację przewidującą przyspieszanie silnika do osiągnięcia częstotliwości docelowej w odpowiedzi na polecenie uruchomienia, jednak możliwe jest zdefiniowanie innych warunków uruchomienia lub przyspieszania.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki