Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje podstawowe cz.2

Zadania Opis
Przełączanie trybu lokalnego/zdalnego za pomocą klawisza [ESC] Konfiguruje falownik w celu przełączania pomiędzy trybami pracy lokalnej i zdalnej gdy naciskany jest klawisz [ESC]. Gdy falownik działa z wykorzystaniem wejść trybu zdalnego (dowolne wejście nie związane z klawiaturą), konfiguracja ta może być wykorzystywana do wykonywania konserwacji falownika, bez utraty ani bez zmiany zapisanych ustawień parametrów. Może ona być również wykorzystywana do zablokowania sygnałów pracy zdalnej i bezpośredniego używania klawiatury w sytuacjach awaryjnych.
Kontrola ruchu obrotowego silnika Konfiguruje falownik w celu ograniczenia kierunku obrotu silnika.
Automatyczny rozruch przy włączeniu zasilania (praca automatyczna) Konfiguruje falownik w celu rozpoczęcia pracy przy włączeniu zasilania. Przy tej konfiguracji falownik rozpoczyna pracę, a silnik przyspiesza gdy tylko do falownika zostanie doprowadzone zasilanie. W celu użycia konfiguracji automatycznego rozruchu zaciski związane z poleceniem pracy w bloku zacisków muszą być włączone.
Automatyczne ponowne uruchomienia po skasowaniu stanu samoczynnego wyłączenia związanego z usterką Konfiguruje falownik w celu rozpoczęcia pracy gdy falownik jest kasowany po samoczynnym wyłączeniu związanym z usterką. W tej konfiguracji falownik rozpoczyna pracę, a silnik przyspiesza gdy tylko falownik zostanie skasowany po stanie samoczynnego wyłączenia w związku z usterką. Aby konfiguracja automatycznego rozruchu mogła działać, zaciski związane z poleceniem pracy przy bloku zacisków muszą być włączone.
Konfiguracja czasu przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) w oparciu o częstotliwość maksymalną (Max. Frequency) Konfiguruje czasy przyspieszania i zwalniania dla silnika na podstawie określonej częstotliwości maksymalnej.
Konfiguracja czasu przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) w oparciu o częstotliwość referencyjną Konfiguruje czasy przyspieszania i zwalniania dla silnika w oparciu o zdefiniowaną częstotliwość referencyjną.
Konfiguracja czasu krokowego przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) z użyciem zacisku wielofunkcyjnego Konfiguruje czasy krokowego przyspieszania oraz zwalniania dla silnika w oparciu o parametry zdefiniowane dla zacisków wielofunkcyjnych.
Konfiguracja przejściowej prędkości czasu przyspieszania (Acc) / zwalniania (Dec) (częstotliwość) Umożliwia modyfikację gradientów przyspieszania oraz zwalniania bez konfigurowania zacisków wielofunkcyjnych.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki