Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje podstawowe cz.1

Zadania Opis
Konfiguracja źródła częstotliwości referencyjnej dla klawiatury Konfiguruje falownik pozwalając użytkownikowi na ustawienie lub zmodyfikowanie częstotliwości referencyjnej za pomocą klawiatury.
Konfiguracja źródła częstotliwości referencyjnej dla bloku zacisków (napięcie wejściowe) Konfiguruje falownik dopuszczając napięcia wejściowe na bloku zacisków (V1, V2) i pozwalając na ustawianie oraz modyfikowanie częstotliwości referencyjnej.
Konfiguracja źródła częstotliwości referencyjnej dla bloku zacisków (prąd wejściowy) Konfiguruje falownik dopuszczając prądy wejściowe na bloku zacisków (I2) i pozwalając na ustawianie oraz modyfikowanie częstotliwości referencyjnej.
Konfiguracja źródła częstotliwości referencyjnej dla bloku zacisków (impuls wejściowy) Konfiguruje falownik dopuszczając impuls wejściowy na bloku zacisków (TI) i pozwalając na ustawianie oraz modyfikowanie częstotliwości referencyjnej.
Konfiguracja źródła częstotliwości referencyjnej dla komunikacji z użyciem RS-485 Konfiguruje falownik dopuszczając sygnały komunikacyjne ze sterowników wyższego poziomu, takich jak programowalne sterowniki logiczne oraz komputery osobiste, i pozwalając na ustawianie oraz modyfikowanie częstotliwości referencyjnej.
Sterowanie częstotliwością z wykorzystaniem wejść analogowych Umożliwia użytkownikowi kontrolowanie częstotliwości z użyciem wejść analogowych.
Opcje wyświetlania informacji dytyczących pracy silnika Konfiguruje wyświetlanie wartości roboczych silnika. Parametry pracy silnika są wyświetlane albo w postaci częstotliwości (Hz) albo jako prędkość (obr./min.).
Prękdości krokowe Konfiguruje prędkosci krokowe z wykorzystaniem częstotliwości poprzez odbieranie sygnału wejściowego na zaciskach, określonych dla każdego stanu częstotliwości.
Konfiguracja źródła poleceń dla przycisków klawiatury Konfiguruje falownik umożliwiając ręczną obsługę klawiszów ruchu do przodu [FWD], do tyłu [REV] oraz zatrzymania [Stop].
Konfiguracja źródła poleceń dla wejść bloku zacisków Konfiguruje falownik umożliwiając przyjmowanie sygnałów wejściowych na zaciskach FX/RX.
Konfiguracja źródła poleceń dla komunikacji wykorzystującej RS-485 Konfiguruje falownik umożliwiając akceptowanie sygnałów ze sterowników wyższego poziomu, takich jak programowalne sterowniki logiczne lub komputery osobiste.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki