Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Wybór oraz przygotowanie miejsca instalacji

Podczas wyboru miejsca instalacji należy rozważyć następujące kwestie:
• Falownik musi być instalowany na ścianie (płycie), która może utrzymać ciężar falownika.
• Lokalizacja nie może być narażona na drgania. Drgania mogą negatywnie wpłynąć na działanie falownika.
• Podczas pracy falownik może stac się bardzo gorący. Należy zainstalować falownik na powierzchni która jest odporna na ogień lub o zmniejszonej palności, zapewniając wystarczający odstęp wokół falownika, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Poniższe ilustracje szczegółowo przedstawiają wymagane odstępy instalacyjne.

• Po zainstalowaniu falownika należy się upewnić, że wokół niego możliwa jest wystarczająca cyrkulacja powietrza. Jeśli falownik musi zostać zainstalowany wewnątrz panelu, obudowy lub stojaka szafkowego, to należy dokładnie rozpatrzeć położenie wentylatora chłodzącego falownika oraz szczelinę wentylacyjną. Wentylator chłodzący musi zostać umieszczony w sposób zapewniający skuteczne przekazywanie ciepła wytwarzanego podczas pracy falownika.

• W przypadku instalowania wielu falowników w jednym miejscu, należy je umieścić tuż obok siebie i zdjąć górne osłony. W przypadku instalowania tuż obok siebie górne osłony MUSZĄ zostać usunięte. Do zdjęcia górnych osłon należy użyć śrubokręta z płaską końcówką.

• W przypadku instalowania wielu falowników, o różnych wartościach znamionowych, należy zapewnić wystarczający odstęp w celu spełnienia warunków technicznych większego falownika.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki