Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Wykrywanie i usuwanie innych usterek

W przypadku wystąpienia usterki innej od tych które są identyfikowane jako samoczynne wyłączenia spowodowane usterkami lub ostrzeżenia, to należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu odszukania możliwych przyczyn oraz środków zaradczych.

Typ Przyczyna Środek zaradczy
Nie można ustawić parametrów. Falownik działa (tryb działania napędu). Zatrzymać falownik aby zmienić tryb programu i ustawić parametr.
Nie można ustawić parametrów. Dostęp do parametrów jest nieprawidłowy. Sprawdzić/wybrać prawidłowy poziom dostępu do parametru i ustawić parametr.
Nie można ustawić parametrów. Hasło jest nieprawidłowe. Sprawdzić hasło, wyłączyć blokadę parametru i ustawić parametr.
Nie można ustawić parametrów. Wykrycie niskiego napięcia. Sprawdzić doprowadzone zasilanie aby usunąć problem zbyt niskiego napięcia i ustawić parametr.
Silnik się nie obraca. Źródło sygnału sterującego częstotliwości jest ustawione nieprawidłowo. Sprawdzić nastawioną wartość sygnału sterującego częstotliwości.
Silnik się nie obraca. Źródło sygnału sterującego dla pracy jest ustalone nieprawidłowo. Sprawdzić ustawienie źródła sygnału sterującego pracy.
Silnik się nie obraca. Zasilanie nie jest doprowadzone do zacisku R/S/T. Sprawdzić podłączenia zacisków R/S/T oraz U/V/W.
Silnik się nie obraca. Lampka ładowania jest wyłączona. Włączyć falownik.
Silnik się nie obraca. Sygnał sterujący pracy jest w stanie wyłączenia. Włączyć sygnał sterujący pracy (RUN).
Silnik się nie obraca. Silnik jest zablokowany. Odblokować silnik lub zmniejszyć poziom obciążenia.
Silnik się nie obraca. Obciążenie jest zbyt duże. Sterować silnikiem w sposób niezależny.
Silnik się nie obraca. Doprowadzany jest sygnał awaryjnego zatrzymania. Przeprowadzić kasowanie sygnału awaryjnego zatrzymania.
Silnik się nie obraca. Okablowanie zacisku obwodu sterowania jest nieprawidłowe. Sprawdzić okablowanie dla zacisku obwodu sterowania.
Silnik się nie obraca. Opcja wejściowa dla sygnału sterującego częstotliwości jest nieprawidłowa. Sprawdzić opcję wejściową dla sygnału sterującego częstotliwości.
Silnik się nie obraca. Nieprawidłowe napięcie wejściowe lub prąd dla sygnału sterującego częstotliwości. Sprawdzić wejściowe napięcie lub prąd dla sygnału sterującego częstotliwości.
Silnik się nie obraca. Tryb PNP/NPN został wybrany nieodpowiednio. Sprawdzić ustawienie trybu PNP/NPN.
Silnik się nie obraca. Wartość sygnału sterującego częstotliwości jest zbyt mała. Sprawdzić sygnał sterujący częstotliwości i wprowadzić wartość powyżej częstotliwości minimalnej.
Silnik się nie obraca. Naciśnięty klawisz zatrzymania / kasowania [STOP/RESET]. Sprawdzić, czy zatrzymanie ma charakter normalny. Jeśli tak, to należy normalnie powrócić do pracy.
Silnik się nie obraca. Moment obrotowy silnika jest zbyt mały. Zmienić tryby pracy (V/F, IM, oraz bezczujnikowy). Jeśli usterka się utrzymuje, to należy zastąpić falownik urządzeniem o większej mocy.
Silnik obraca się w kierunku przeciwnym do zadanego. Połączenia kabla wyjściowego dla silnika są nieprawidłowe. Ustalić, czy kabel po stronie wyjściowej jest prawidłowo podłączony do faz (U/V/W) silnika.
Silnik obraca się w kierunku przeciwnym do zadanego. Podłączenie sygnału pomiędzy zaciskiem obwodu sterowania (obrót do przodu / tyłu) falownika oraz sygnhał obrotu do przodu / tyłu po stronie panelu sterowania jest nieprawidłowe. Sprawdzić okablowanie dla obrotu w przód / w tył.
Silnik obraca się tylko w jednym kierunku. Wybrano opcję zabraniającą obrotu w tył. Usunąć blokadę uniemożliwiającą obrót do tyłu.
Silnik obraca się tylko w jednym kierunku. Nie jest doprowadzany sygnał obrotu do tyłu, nawet w przypadku wybrania sekwencji 3-przewodowej. Sprawdzić sygnał wejściowy związany z pracą 3-przewodową i w razie potrzeby przeprowadzić odpowiednią korektę/regulację.
Silnik się przegrzewa. Obciążenie jest zbyt duże. Zmniejszyć obciążenie. Zwiększyć czas przyspieszania / zwalniania.
Silnik się przegrzewa. Silnik się przegrzewa. Sprawdzić parametry silnika i nastawić prawidłowe wartości.
Silnik się przegrzewa. Silnik się przegrzewa. Zastąpić silnik oraz falownik urządzeniami o mocy odpowiedniej dla obciążenia.
Silnik się przegrzewa. Temperatura otoczenia silnika jest zbyt wysoka. Obniżyć temperaturę otoczenia silnika.
Silnik się przegrzewa. Napięcie międzyfazowe silnika jest niewystarczające. Zastosować silnik który może wytrzymać udary napięcia międzyfazowego większe od maksymalnego napięcia udarowego.
Silnik się przegrzewa. Napięcie międzyfazowe silnika jest niewystarczające. Stosować wyłącznie silniki odpowiednie dla zastosowań wykorzystujących falowniki.
Silnik się przegrzewa. Napięcie międzyfazowe silnika jest niewystarczające. Podłączyć dławik prądu zmiennego do wyjścia falownika (nastawić częstotliwość nośną na 2 kHz).
Silnik się przegrzewa. Wentylator silnika został zatrzymany lub wentylator został zablokowany odpadami. Sprawdzić wentylator silnika i usunąć wszelkie obce obiekty.
Silnik zatrzymuje się podczas przyspieszania lub po podłączeniu do obciążenia. Obciążenie jest zbyt duże. Zmniejszyć obciążenie.
Silnik zatrzymuje się podczas przyspieszania lub po podłączeniu do obciążenia.  Obciążenie jest zbyt duże. Zastąpić silnik oraz falownik urządzeniami o mocy odpowiedniej dla obciążenia.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Wartość sygnału sterującego częstotliwości jest zbyt mała. Nastawić odpowiednią wartość.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Obciążenie jest zbyt duże. Zmniejszyć obciążenie i zwiększyć czas przyspieszania. Sprawdzić stan hamulca mechanicznego.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Czas przyspieszania jest zbyt długi. Zmienić czas przyspieszania.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Połączone wartości właściwości silnika oraz parametr falownika są nieprawidłowe. Zmienić parametry związane z silnikiem.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Niski poziom zapobiegania utknięciu podczas przyspieszania. Zmienić poziom zapobiegania utknięciu.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Niski poziom zapobiegania utknięciu podczas pracy. Zmienić poziom zapobiegania utknięciu.
Silnik nie przyspiesza./Czas przyspieszania jest zbyt długi. Niewystarczający rozruchowy moment obrotowy. Zmienić tryb pracy ze sterowaniem wektorowym. Jeśli usterka nie zniknie, to należy zastąpić falownik modelem o zwiękdzonej mocy.
Prędkość silnika zmienia się podczas pracy. Duża zmienność obciążenia. Zastąpić silnik oraz falownik urządzeniami o większej mocy.
Prędkość silnika zmienia się podczas pracy. Zmienia się napięcie wejściowe. Zmniejszyć wahania napięcia wejściowego.
Prędkość silnika zmienia się podczas pracy. Zmiany prędkości silnika występują dla określonej częstotliwości. Wyregulować częstotliwość wyjściową aby uniknąć obszaru rezonansu.
Silnik obraca się inaczej niż to wynika z ustawień. Nieprawidłowo nastawiony wzorzec V/F. Nastawić wzorzec V/F który jest odpowiedni dla specyfikacji silnika.
Czas zwalniania silnika jest zbyt długi nawet z podłączonym rezystorem dynamicznego hamowania. Ustawiono zbyt długi czas zwalniania. Odpowiednio zmienić nastawioną wartość.
Czas zwalniania silnika jest zbyt długi nawet z podłączonym rezystorem dynamicznego hamowania. Moment obrotowy silnika jest niewystarczający. Jeśli parametry silnika są normalne, to prawdopodobna jest usterka związana z mocą silnika. Zainstalować silnik o większej mocy.
Czas zwalniania silnika jest zbyt długi nawet z podłączonym rezystorem dynamicznego hamowania. Obciążenie jest większe od wewnętrznej wartości granicznej momentu obrotowego odpowiadającej prądowi znamionowemu falownika. Zastąpić falownik modelem o większej mocy.
Trudna praca w zastosowaniach charakteryzujących się zbyt małym obciążeniem. Częstotliwość nośna jest zbyt duża. Zmniejszyć częstotliwość nośną.
Trudna praca w zastosowaniach charakteryzujących się zbyt małym obciążeniem. Wystąpiło zbyt duże wzbudzenie spowodowane niedokładnym ustawieniem V/F przy małej prędkości. Zmniejszyć wartość zwiększenia momentu obrotowego w celu uniknięcia zbyt dużego wzbudzenia.
Podczas pracy występuje nieprawidłowe działanie jednostki sterującej lub hałas. Hałas jest spowodowany przełączaniem wewnątrz falownika. Zmienić częstotliwość nośną na wartość minimalną.
Podczas pracy występuje nieprawidłowe działanie jednostki sterującej lub hałas.  Hałas jest spowodowany przełączaniem wewnątrz falownika. Na wyjściu falownika zainstalować filtr zabezpieczający przed mikroudarami.
Gdy falownik pracuje, aktywowany jest wyłącznik upływowy. Wyłącznik upływowy odłączy zasilanie jeśli prąd popłynie do ziemi podczas pracy falownika. Podłączyć falownik do zacisku uziemiającego.
Gdy falownik pracuje, aktywowany jest wyłącznik upływowy. Wyłącznik upływowy odłączy zasilanie jeśli prąd popłynie do ziemi podczas pracy falownika. Sprawdzić, czy rezystancja uziemienia jest mniejsza od 100Q dla falowników 200V i mniejsza od 10Q dla falowników 400V.
Gdy falownik pracuje, aktywowany jest wyłącznik upływowy. Wyłącznik upływowy odłączy zasilanie jeśli prąd popłynie do ziemi podczas pracy falownika. Sprawdzić moc wyłącznika upływowego i wykonać odpowiednie podłączenie, w oparciu o prąd znamionowy falownika.
Gdy falownik pracuje, aktywowany jest wyłącznik upływowy. Wyłącznik upływowy odłączy zasilanie jeśli prąd popłynie do ziemi podczas pracy falownika. Obniżyć częstotliwość nośną.
Gdy falownik pracuje, aktywowany jest wyłącznik upływowy. Wyłącznik upływowy odłączy zasilanie jeśli prąd popłynie do ziemi podczas pracy falownika. Spowodować, aby długość kabla pomiędzy falownikiem i silnikiem była jak najmniejsza.
Silnik mocno wibruje i nie obraca się normalnie. Napięcie międzyfazowe 3-fazowego źródła zasilania nie jest zrównoważone. Sprawdzić napięcie wejściowe i doprowadzić do równowagi napięć.
Silnik mocno wibruje i nie obraca się normalnie. Napięcie międzyfazowe 3-fazowego źródła zasilania nie jest zrównoważone. Sprawdzić i zbadać izolację silnika.
Silnik brzęczy lub wytwarza głośne dźwięki. Występuje rezonans pomiędzy częstotliwością własną silnika oraz częstotliwością nośną. Nieznacznie zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość nośną.
Silnik brzęczy lub wytwarza głośne dźwięki. Występuje rezonans pomiędzy częstotliwością własną silnika oraz częstotliwością wyjściową falownika. Nieznacznie zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość nośną.
Silnik brzęczy lub wytwarza głośne dźwięki. Występuje rezonans pomiędzy częstotliwością własną silnika oraz częstotliwością wyjściową falownika. Użyć funkcji skoku częstotliwości w celu uniknięcia przedziału częstotliwości w którym występuje rezonans.
Silnik drga / pracuje niestabilnie. Wejściowy sygnał sterujący częstotliwości jest zewnętrznym, analogowym sygnałem sterującym. W przypadkach w których ma miejsce wpływ szumu/zakłóceń po stronie wejść analogowych, którego skutkiem są zakłócenia sygnału sterującego, należy zmienić stałą czasową filtru wejściowego (In.07).
Silnik drga / pracuje niestabilnie. Zbyt długie połączenia kablowe pomiędzy falownikiem oraz silnikiem. Upewnić się, że całkowita długość kabli pomiędzy falownikiem i silnikiem jest mniejsza niż 200m (50m dla silników o mocy znamionowej 3.7 kW lub mniejszej).
Silnik nie zatrzymuje się całkowicie gdy wyłącza się sygnał wyjściowy falownika. Trudno jest przeprowadzić skuteczne zwalnianie, ponieważ hamowanie stałoprądowe nie działa normalnie. Wyregulować parametr hamowania stałoprądowego.
Silnik nie zatrzymuje się całkowicie gdy wyłącza się sygnał wyjściowy falownika.  Trudno jest przeprowadzić skuteczne zwalnianie, ponieważ hamowanie stałoprądowe nie działa normalnie. Zwiększyć nastawioną wartość dla prądu hamowania stałoprądowego.
Silnik nie zatrzymuje się całkowicie gdy wyłącza się sygnał wyjściowy falownika.  Trudno jest przeprowadzić skuteczne zwalnianie, ponieważ hamowanie stałoprądowe nie działa normalnie. Zwiększyć nastawioną wartość dla czasu zatrzymania z hamowaniem stałoprądowym.
Częstotliwość wyjściowa nie wzrasta do częstotliwości referencyjnej. Częstotliwość referencyjna mieści się w przedziale częstotliwości skoku. Nastawić częstotliwość referencyjną wyższą od zakresu częstotliwości skoku.
Częstotliwość wyjściowa nie wzrasta do częstotliwości referencyjnej. Częstotliwość referencyjna przekracza górną wartość graniczną sygnału sterującego częstotliwości. Nastawić górną wartość graniczną sygnału sterującego częstotliwości na wartość wyższą od częstotliwości referencyjnej.
Częstotliwość wyjściowa nie wzrasta do częstotliwości referencyjnej. Obciążenie jest zbyt duże, dlatego działa funkcja zapobiegania utknięciu. Zastąpić falownik modelem o większej mocy.
Wentylator chłodzący nie obraca się. Nieprawidłowo ustawiony parametr sterujący dla wentylatora chłodzącego. Sprawdzić ustawienie parametru sterującego dla wentylatora chłodzącego.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki