Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Usterki związane z zaistniałymi błędami

Jeśli spowodowane usterką samoczynne wyłączenie lub ostrzeżenie nastąpi w wyniku działania funkcji zabezpieczającej, to należy zapoznać się z poniższą tabelą w celu znalezienia możliwych przyczyn oraz środków zaradczych.

Typ Przyczyna Środek zaradczy
Przeciążenie (Over Load) Obciążenie jest większe od mocy znamionowej silnika. Upewnić się, że silnik oraz falownik mają odpowiednią moc znamionową.
Przeciążenie (Over Load) Wartość ustalona dla poziomu samoczynnego wyłączenia spowodowanego przeciążeniem (Pr.21) jest zbyt mała. Zwiększyć nastawioną wartość dla poziomu samoczynnego wyłączenia spowodowanego przeciążeniem.
Zbyt małe obciążenie (Under Load) Jest problem z połączeniem silnik-obciążenie. Zastąpić silnik oraz falownik urządzeniami o mniejszej mocy.
Zbyt małe obciążenie (Under Load) Wartość ustawiona dla poziomu zbyt małego obciążenia (Pr.29, Pr.30) jest mniejsza od minimalnego obciążenia systemu. Zmniejszyć ustaloną wartość dla poziomu zbyt małego obciążenia.
Zbyt duży prąd 1 (Over Current1) Czas przyspieszania / zwalniania jest zbyt krótki, w porównaniu z bezwładnością obciążenia (GD2). Zwiększyć czas przyspieszania / zwalniania.
Zbyt duży prąd 1 (Over Current1) Obciążenie falownika jest większe od mocy znamionowej. Zastąpić falownik urządzeniem o większej mocy.
Zbyt duży prąd 1 (Over Current1) Falownik dostarczał moc podczas jałowej pracy silnika. Odpowiednio sterować falownikiem po zatrzymaniu silnika, lub użyć funkcji szukania prędkości (Cn.60).
Zbyt duży prąd 1 (Over Current1) Mechaniczny hamulec silnika działa zbyt szybko. Sprawdzić hamulec mechaniczny.
Zbyt duże napięcie (Over Voltage) Czas zwalniania jest zbyt krótki dla istniejącej bezwładności obciążenia (GD2). Zwiększyć czas przyspieszania.
Zbyt duże napięcie (Over Voltage) Na wyjściu falownika występuje obciążenie generatywne. Użyć jednostki hamującej.
Zbyt duże napięcie (Over Voltage) Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie. Sprawdzić, czy napięcie wejściowe jest większe od podanej wartości.
Zbyt małe napięcie (Low Voltage) Napięcie wejściowe jest zbyt małe. Ustalić, czy napięcie wejściowe jest mniejsze od podanej wartości.
Zbyt małe napięcie (Low Voltage) Do instalacji podłączono obciążenie większe od wydajności zasilania (na przykład spawarka, bezpośrednie podłączenie silnika, itd.) Zwiększyć wydajność zasilania.
Zbyt małe napięcie (Low Voltage) Magnetyczny stycznik podłączony do źródła zasilania ma wadliwe połączenie. Wymienić stycznik magnetyczny.
Zbyt niskie napięcie (Low Voltage2) Napięcie wejściowe zmniejszyło się podczas pracy. Stwierdzić, czy napięcie wejściowe jest większe od określonej wartości.
Zbyt niskie napięcie (Low Voltage2) Nastąpił zanik fazy wejściowej. Sprawdzić okablowanie wejściowe.
Zbyt niskie napięcie (Low Voltage2) Magnetyczny stycznik zasilający jest wadliwy. Zastąpić stycznik magnetyczny.

 

Typ Przyczyna Środek zaradczy
Samoczynne wyłączenie związane z uziemieniem (Ground Trip) W okablowaniu wyjściowym falownika wystąpiło zwarcie doziemne. Sprawdzić okablowanie wyjściowe.
Samoczynne wyłączenie związane z uziemieniem (Ground Trip) Izolacja silnika została uszkodzona. Wymienić silnik.
Usterka elektrotermiczna (E-Thermal) Silnik uległ przegrzaniu. Zmniejszyć obciążenie lub częstotliwość pracy.
Usterka elektrotermiczna (E-Thermal) Obciążenie falownika jest większe od mocy znamionowej. Zastąpić falownik urzadzeniem o większej mocy.
Usterka elektrotermiczna (E-Thermal) Nastawiona wartość dla zabezpieczenia termicznego jest zbyt mała. Nastawić odpowiedni poziom dla elektronicznego urządzenia termicznego.
Usterka elektrotermiczna (E-Thermal) Falownik przez dłuższy czas działał z małą prędkością. Zastąpić silnik modelem dostarczającym dodatkowej mocy do wentylatora chłodzącego.
Brak fazy wyjściowej (Output Phase Open) Magnetyczny stycznik po stronie wyjścia posiada wadliwe połączenie. Sprawdzić stycznik magnetyczny po stronie wyjściowej.
Brak fazy wyjściowej (Output Phase Open) Okablowanie wyjściowe jest wadliwe. Sprawdzić okablowanie wyjściowe.
Brak fazy wejściowej (Input Phase Open) Magnetyczny stycznik po stronie wejściowej ma wadliwe połączenie. Sprawdzić stycznik magnetyczny po stronie wejściowej.
Brak fazy wejściowej (Input Phase Open) Okablowanie wejściowe jest wadliwe. Sprawdzić okablowanie wejściowe.
Brak fazy wejściowej (Input Phase Open) Kondensator łącza stałoprądowego wymaga wymiany. Zastąpić kondensator łącza stałoprądowego. Należy skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym lub z centrum obsługi klienta LSIS.
Samoczynne wyłączenie związane z przeciążeniem falownika (OLT) Obciążenie jest większe od znamionowej mocy silnika. Zastąpić silnik oraz falownik urządzeniami o większej mocy.
Samoczynne wyłączenie związane z przeciążeniem falownika (OLT) Poziom zwiększania momentu obrotowego jest zbyt duży. Zmniejszyć poziom zwiększania momentu obrotowego.
Przegrzanie (Over Heat) Występuje problem z systemem chłodzenia. Sprawdzić, czy jakiś obcy obiekt blokuje wlot lub wylot powietrza, albo otwór wentylacyjny.
Przegrzanie (Over Heat) Wentylator chłodzący falownika działał przez dłuższy czas. Wymienić wentylator chłodzący.
Przegrzanie (Over Heat) Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka. Temperaturę otoczenia należy utrzymywać poniżej 50°C.
Zbyt duży prąd 2 (Over Current2) Okablowanie wyjściowe jest zwarte. Sprawdzić okablowanie wyjściowe.
Zbyt duży prąd 2 (Over Current2) Usterka elektronicznego elementu półprzewodnikowego (IGBT). Nie włączać falownika. Skontaktowac się ze sprzedawcą detalicznym lub z centrum obsługi klienta LSIS.

 

Typ Przyczyna Środek zaradczy
Otwarty obwód z czujnikiem o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC Open) Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Utrzymywać temperaturę otoczenia powyżej -10°C
Otwarty obwód z czujnikiem o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC Open) Usterka wewnętrznego czujnika temperatury. Skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym lub z centrum obsługi klienta LSIS.
Blokada wentylatora (FAN Lock) Obcy obiekt blokuje wlot/wylot powietrza dla wentylatora. Usunąć obcy obiekt z wlotu lub wylotu powietrza.
Blokada wentylatora (FAN Lock) Wentylator chłodzący wymaga wymiany. Wymienić wentylator chłodzący.
Samoczynne wyłączenie wentylatora IP54 (IP54 FAN Trip) Złącze wentylatora nie jest podłączone. Podłączyć złącze wentylatora.
Samoczynne wyłączenie wentylatora IP54 (IP54 FAN Trip) Należy wymienić złącze wentylatora. Wymienić złącze wentylatora.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki