Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Komunikaty ostrzegawcze

Komunikaty ostrzegawcze

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Opis
OLW Over Load (Przeciążenie) Jest wyświetlany gdy silnik jest przeciążony. Działa gdy Pr.17 jest ustawiony na 1. Aby działał, należy wybrać 5. Ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 5 (przeciążenie) aby odebrać sygnały wyjściowe ostrzegające o przeciążeniu.
ULW Under Load (Niedociążenie) Wyświetla się gdy silnik ma zbyt małe obciążenie. Działa, gdy Pr.25 jest ustawiony na 1. Ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 7 (zbyt małe obciążenie) w celu odbierania wyjściowych sygnałów ostrzegawczych.
IOLW INV Over Load (Przeciążenie falownika) Jest wyświetlany gdy sumaryczny czas przeciążenia będzie odpowiadał 60% zabezpieczenia falownika przed przegrzaniem (IOLT falownika). Aby odbierać sygnały wyjściowe ostrzegające o przeciążeniu falownika, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 6 (IOL).
LCW Lost Command (Utrata sygnału zadawania) Alarm ostrzegający o utracie sygnału sterującego występuje nawet gdy Pr.12 jest ustawiony na 0. Alarm ostrzegający pojawia się w oparciu o warunek ustawiony w Pr.13- 15. Należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 13 (utrata sygnału sterującego), na odbieranie wyjściowych sygnałów ostrzegawczych dotyczących utraty sygnału sterującego. Jeśli ustawienia komunikacji oraz stanu nie odpowiadają P2P, to pojawi się sygnał alarmu dla utraty sygnału sterującego.
FANW Fan Warning (Błąd wentylatora) Jest wyświetlany po wykryciu błędu związanego z wentylatorem chłodzącym gdy Pr.79 jest ustawiony na 1. Należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 8 (ostrzeżenie związane z wentylatorem) aby odbierać sygnały wyjściowe ostrzeżeń związanych z wentylatorem.
EFAN Fan Exchange (Wymiana wentylatora) Alarm pojawia się, gdy wartość ustawiona w PRT-86 jest mniejsza od wartości ustawionej w PRT-87. Aby odbierać sygnały wyjściowe związane z wymianą wentylatora, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OUT-31 lub OUT-33) na 38 (wymiana wentylatora).
ECAP CAP Exchange (Wymiana kondensatorów) Alarm pojawia się, gdy wartość ustawiona w PRT-63 jest mniejsza od wartości ustawionej w PRT-62 (wartość ustawiona w PRT-61 musi wynosić 2 (Pre Diag)). Aby odbierać sygnały wymiany kondensatorów, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OUT-31 lub OUT-33) na 36 (wymiana kondensatorów).
DBW DB Warn %ED ( Błąd rezystor alub modułu hamującego) Jest wyświetlany gdy wskaźnik wykorzystania rezystora dynamicznego hamowania przekracza ustaloną wartość. Należy ustawić poziom wykrywania na Pr.66.
TRTR Retry Tr Tune (Błąd pomiaru stałej Tr) Alarm ostrzegający o błędzie regulacji Tr jest aktywowany gdy Dr.9 jest ustawiony na 4. Alarm ostrzegający występuje, gdy stała czasowa wirnika silnika (Tr) jest albo zbyt mała, albo zbyt duża.

 

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki