Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje zabezpieczające dla opcji komunikacji

Funkcje zabezpieczające dla opcji komunikacji

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
LOR Lost Command (Utrata sygnału zadawania) Umiarkowane Wyświetlane gdy błąd sygnału sterującego częstotliwości lub pracy zostje wykryty podczas pracy falownika przez sterowniki inne niż klawiatura (na przykład przy wykorzystaniu bloku zacisków oraz trybu komunikacji). Aktywacja następuje poprzez ustawienie Pr.12 na dowolną wartość różną od 0.

IOT

S100

IO Board Trip (Błąd płyty wejść/ wyjsć) Blokowane Wyświetlane gdy płytka wejścia/wyjścia lub karta komunikacji zewnętrznej nie jest podłączona do falownika lub połączenie jest wadliwe.
ERRC IO Board Trip (Błąd płyty wejść/ wyjsć) Blokowane Wyświetlane gdy kod błędu [ S100] utrzymuje się przez czas dłuższy niż 5 sek.
PAR ParaWrite Trip (Błąd zapisu parametrów) Blokowane Wyświetlane, gdy podczas zapisu parametrów następuje błąd komunikacji. Występuje w przypadku stosowania klawiatury z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym na skutek usterki kabla lub wadliwego złącza.
OPT Option Trip-1 (Błąd karty opcyjnej 1) Blokowane Wyświetlane gdy zostaje wykryty błąd komunikacji pomiędzy falownikiem i płytką komunikacyjną. Występuje gdy jest zainstalowana opcjonalna karta komunikacyjna.

 

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki