Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje zabezpieczające (obwód wew. i sygnały zew.)

Funkcje zabezpieczające wykorzystujące nienormalne warunki obwodu wewnętrznego oraz sygnały zewnętrzne

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
OHT Over Heat (Przegrzanie) Blokowane Jest wyświetlane gdy temperatura radiatora falownika przekracza określoną wartość.
OC2 Over Current2 (Zwarcie) Blokowane Jest wyświetlane gdy obwód prądu stałego w falowniku wykrywa określony poziom zbyt dużego prądu zwarciowego.
EXT External Trip (Sygnał awarii zewnętrznej) Blokowane Jest wyświetlane gdy za pośrednictwem wielofunkcyjnego zacisku dostarczony zostaje zewnętrzny sygnał usterki. Ustawić jeden z wielofunkcyjnych zacisków wejściowych na w In.65-71 na 4 (samoczynne wyłączenie typu zewnętrznego) aby uaktywnić zewnętrzne samoczynne wyłączenie.
BX BX (Blokada pracy) Umiarkowane Jest wyświetlane gdy wyjście falownika jest blokowane przez sygnał dostarczony z zacisku wielofunkcyjnego. Należy ustawić jeden z wielofunkcyjnych zacisków wejściowych w In.65-71 na 5 (BX) aby uaktywnić funkcję blokowania dla wejść.
HWT H/W-Diag (Błąd sprzętowy) Poważne Jest wyświetlane po wykryciu błędu w pamięci (EEPRom), wyjściu przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC Off Set), lub układu zabezpieczającego pracę procesora centralnego (Watch Dog-1, Watch Dog-2). EEP Err: Błąd parametrów odczytu/zapisu spowodowany klawiaturą lub pamięcią (EEPRom). ADC Off Set: Błąd w obwodzie wykrywającego prąd (zacisk U/V/W, czujnik prądu, itd.).
NTC NTC Open (Błąd czujnika temperatury) Blokowane Jest wyświetlane w przypadku wykrycia błędu czujnika temperatury transystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT).
FAN Fan Trip (Błąd wentylatora chłodzącego) Blokowane Displayed when an error is detectedin the cooling fan. Set Pr.79 to 0 to activate fan trip (for models below 22kW capacity).
PID Pre-PID Fail (Błąd regulatora PRE PID) Blokowane Jest wyświetlane gdy system poprzedzający PID działa z funkcjami ustawionymi w AP.34-AP.36. Samoczynne wyłączenie na skutek usterki następuje, gdy kontrolowana zmienna (sprzężenie zwrotne PID) zostaje zmierzona poniżej ustalonej wartości, a małe sprzężenie zwrotne trwa, co jest traktowane jako usterka obciążenia.
XBR Ext-Brake (Błąd hamulca) Blokowane Działa, gdy zacisk wielofunkcyjny dostarcza sygnału zewnętrznego hamulca. Pojawia się gdy prąd rozruchowy wyjścia falownika utrzymuje się poniżej wartości ustalonej w Ad.41. Ustawić albo OU.31, albo OU.32 do 35 (BR Control - sterowanie hamowaniem).

SFA

SFB

Safety A(B) Err (Zadziałanie wejścia bezpieczeństwa) Blokowane Wyświetlane gdy przynajmniej jeden z dwóch sygnałów wejść zabezpieczających jest wyłączony.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki