Al. Jana Pawła II 85, 26-700 Zwoleń, PL Sprzedaż: +48 (048) 383 01 44 LG@ppp.plPolityka prywatności Sprzedaż falowników LG

Funkcje zabezpieczające prądu i napięcia

Funkcje zabezpieczające dla prądu wyjściowego oraz napięcia wejściowego

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
OLT Over Load (przeciążenie) Blokowane Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane z przeciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia przekracza ustalony poziom. Działa gdy Pr.20 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
ULT Under Load (niedociążenie) Blokowane Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane ze zbyt małym obciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia jest mniejszy od ustalonego poziomu. Działa gdy Pr.27 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
OCT Over Currentl (Zbyt wysoki prądy wyjściowy) Blokowane Jest wyświetlane gdy prąd falownika przekracza 200% prądu znamionowego.
OVT Over Voltage (Zbyt wysokie napięcie szyny DC) Blokowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego przekracza określoną wartość.
LVT Low Voltage Umiarkowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego jest mniejsze od określonej wartości.
LV2 Low Voltage2 (Zbyt niskie napięcie szyny DC) Blokowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego podczas pracy falownika jest mniejsze od określonej wartości.
GFT Ground Trip* (Doziemienie) Blokowane Jest wyświetlane gdy nastąpi samoczynne wyłączenie związane ze zwarciem doziemnym po stronie wyjściowej falownika i powoduje, że prąd przekracza określoną wartość. Określona wartość zmienia się w zależności od mocy falownika.
ETH E-Thermal (Elektroniczne zabezpieczenie termiczne) Blokowane Jest wyświetlane w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu aby zapobiec przegrzaniu silnika. Działa, gdy Pr.40 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
POT Out Phase Open (Brak fazy wyjsciowej) Blokowane Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wyjście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa gdy bit 1 z Pr.05 jest ustawiony na 1.
IPO In PhaseOpen (Brak fazy wejściowej) Blokowane Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wejście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa tylko gdy bit 2 z Pr.05 jest ustawiony na 1.
IOL Inverter OLT (Przeciążenie falownika) Blokowane Jest wyświetlane gdy falownik został zabezpieczony przed przeciążeniem i wynikającym z niego przegrzaniem, w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu. Dopuszczalne współczynniki przeciążenia dla falownika wynoszą 150% dla 1 min. oraz 200% dla 4 sek Zabezpieczenie jest oparte na znamionowej mocy falownika, i może być różne w zależności od mocy urządzenia.
NMT No Motor Trip (Brak silnika/ obciążenia) Blokowane Jest wyświetlane gdy silnik nie jest podłączony podczas pracy falownika. Działa gdy Pr.31 jest ustawiony na 1.

* Falowniki S100 o mocy 4.0kW lub mniej nie obsługują funkcji samoczynnego wyłączenia związanego ze zwarciem doziemnym (GFT - ground fault trip). Dlatego samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym prądem (OCT - over current trip) lub samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym napięciem (OVT - over voltage trip) może wystąpić gdy występuje zwarcie doziemne o małej rezystancji.

 

Dystrybucja falowników LG | tel. 0 601-747-565 informacje techniczne na stronie: falowniki